Naše

Viničové sadenice

Tradícia výroby viničových sadeníc v Opatovskej Novej Vsi  sa začala písať okolo roku 1960 keď  KVÚVV Bratislava vybudoval vysunuté pracovisko v Opatovskej Novej Vsi. Úlohou vysunutých pracovísk bolo nové šľachtenie viniča, udržovacie šľachtenie  a dopestovať  viničové sadenice, množiteľské porasty podpníkového a ušľachtilého viniča ako aj overovanie vhodnosti výsadby  novo šľachtencov pre našu oblasť.   

V Opatovskej Novej Vsi bola vyšľachtená nová  slovenská odroda NORIA (RRx Semilon).

Na túto výrobnú tradíciu  pestovania viničových sadeníc v Opatovskej Novej Vsi sme nadviazali v roku 1995 a sme tu pre Vás už viac ako 25 rokov.

Štepy

vyrábame  na základe povolenia Ministerstva pôdohospodárstva SR a následnou registráciou na ÚKSÚP-e, ktorej predchádzala záverečná skúška po diaľkovom štúdiu na SPU v Nitre.

Viničové sadenice

uvádzame na slovenský  a  európsky trh  a tiež do tretích krajín na základe povolenia z ÚKSÚP-u.

Sadenice našej výroby alebo dovozové predávame v dvoch stupňoch množenia:

Štandardné

  • žltá náveska
  • bežne bez objednávky 
  • maloodberatelia, záhradkári

Certifikované

  • modrá náveska
  • na objednávku – väčšinou pre veľkoodberateľov  

Sme profesionálny registrovaný prevádzkovatelia ktorým bolo udelené oprávnenie na vydávanie rastlinných pasov.

Podpníkové vinohrady  
(6 ha)

Aktuálne využívame 2 ha certifikovaného podpníkového vinohradu. Vysadené máme odrody SO4 a K5BB. Ďalšie 4 ha  revitalizujeme. Tam  máme  vysadené odrody T5C, 125AA, SO4, K5BB.

Množiteľské vinohrady (16 ha)

Vysadená široká škála muštových a stolových odrôd.

Ovocné stromčeky